TOT Internet Data Center

ศูนย์กลางบริการรับฝากข้อมูลครบวงจร

TOT Internet Data Center (TOT IDC)
คือ หนึ่งในความภาคภูมิใจที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมของประเทศ
บริการ TOT IDC อยู่ภายใต้ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียให้บริการด้านข้อมูลและอินเตอร์เน็ต
แบบครบวงจร ปี 2549 เริ่มเปิดให้บริการศูนย์ IDCแห่งแรกที่ทีโอที สนง.ใหญ่ แจ้งวัฒนะ
และได้เปิดศูนย์ IDCอีกหลายแห่งเพื่อรองรับความต้องการใช้งานในหลายรูป
แบบปัจจุบันมีศูนย์ TOT IDC ทั่วประเทศคือ

1.อาคาร 4 & อาคาร 20 สนง.ใหญ่ แจ้งวัฒนะ
2.ศูนย์ IDC ชุมสายกรุงเกษม
3.แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
4.หาดใหญ่ จ.สงขลา

   นอกจากนี้เรามีแผนขยาย TOT IDC ไปยังภูมิภาคเพื่อนำความทันสมัย รวดเร็ว
การเข้าถึงข้อมูลและอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยสูง ศูนย์ TOT IDC
ทุกแห่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลระดับสูงระบบไฟฟ้าระบบสำรองไฟฟ้า
และปรับอากาศออกแบบเฉพาะสำหรับใช้งานกับ Data Centerระบบโครงข่าย
อินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ตอบรับทุก Application ของท่านผสานกับโครงข่าย
ไฟเบอร์ออฟติกของ ทีโอที ที่ครอบคลุมทั่วประเทศสนับสนุนเสถียรภาพและความปลอดภัย
เพื่อให้อุปกรณ์ ICT และข้อมูลสำคัญของท่าน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่สะดุดบนพื้นฐาน
ความปลอดภัยระบบสูง เหมาะสำหรับการใช้งานแบบฝาก Server (Co-location)
ฝากข้อมูล หรือเป็นศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Center)
สำหรับ องค์กรของท่าน

Location TOT Internet Data Center

แจ้งวัฒนะ อาคาร 4 และอาคาร 20 จำนวน 2 ศูนย์

กรุงเกษม ชั้น 2 และชั้น 5 จำนวน 2 ศูนย์

แหลมฉบัง จ.ชลบุรี

ศูนย์ IDC ควนลัง จ. สงขลา

Internet Data Center
คืออะไร

Internet Data Center คือ บริการในการจัดเก็บรักษาข้อมูล

และอุปกรณ์ ICT (เครื่อง Server, อุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ) ให้กับธุรกิจและองค์กร เพื่อให้ธุรกิจของคุณดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น เนื่องจากในปัจจุบันการดำเนินธุรกิจจะต้องมีการติดต่อสื่อสารรับส่งข้อมูลระหว่างกันตลอดเวลา