TOT Internet Data Center

Co-Location

บริการรับฝากอุปกรณ์ Server และอุปกรณ์ ICT ไว้ภายในศูนย์ TOT IDC ระดับมาตรฐาน ระบบไฟฟ้า UPS พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) และถังน้ำมันสำรอง ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่รองรับทุก Application ของท่าน ประเภทการใช้งาน

1. Private Rack Space เป็นการเช่าตู้วาง Server มีประตู Rack ส่วนตัว มี 3 ขนาดคือ Full Rack (42u Rack), Half Rack และ Quarter Rack

2. Shared Rack Space เช่าพื้นที่ภายในตู้ Rack เพื่อวาง Server เริ่มต้นจากขนาด 1U 2U 3U 5U ภายในตู้ Rack ร่วมกับผู้ใช้บริการรายอื่น

3. Private space กั้นพื้นที่ Server Farm ส่วนตัวเพื่อความปลอดภัยสูงสุดบริการที่รองรับการใช้งาน


TOT IDC เลือกใช้ตู้ Rack ขนาดมาตรฐาน 42U หน้ากว้าง 60 ซม. ลึก 110 ซม. ระบบไฟฟ้าจาก UPS แบบ 2 แหล่งจ่าย
(ศูนย์ IDC แจ้งวัฒนะ และ ศูนย์ IDC แหลมฉบัง) หม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า สำรอง (Generator) 2 แหล่งจ่าย

- ระบบปรับอากาศควบคุมความชื้น Precision Air ทำงานแบบ Active + Standby

- ระบบรักษาความปลอดภัยการผ่านเข้าออก Finger Print Scan และ CCTV , Network Firewall , IP Address , Internet Port

- ระบบตรวจจับและป้องกันอัคคีภัย VESDA และสารดับเพลิงสำหรับห้อง Data Center FM-200