อาคารของศูนย์ TOT IDC

ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า

ระบบปรับอากาศ ศูนย์ TOT IDC

ระบบรักษาความปลอดภัย

Support System

Building Management System

ระบบตรวจสอบระบบอาคารอัจฉริยะที่เชื่อมอุปกรณ์ระบบ ไฟฟ้าปรับอากาศ และอื่นๆของศูนย์ IDC เข้าด้วยกันเพื่อทำการ Monitor การให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

Network Operation Center

ศูนย์ปฏิบัติการด้านเครือข่ายติดตั้งระบบ Monitoring ระบบ เครือข่ายอันทันสมัยพร้อมทำการแก้ไขทันทีที่ตรวจพบปัญหา ด้วยทีมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง

Networks

ระบบ Network เฉพาะสำหรับศูนย์ Data Center เราเลือกใช้อุปกรณ์

Network จาก Cisco ตระกูล Nexus รุ่นล่าสุดระดับ World Class
ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานใน Data Center โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของท่านในทุกรูปแบบของการใช้งาน และก้าวสู่อนาคตไปพร้อมกับเรา นอกจากนี้ TOT IDC
ยังติดตั้งระบบ Firewall ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการพร้อม Bandwidth
ขนาดใหญ่เชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน
TOT International Internet Gateway เชื่อมโลกมาใกล้คุณ