// About Us
Print

About Us

 

          TOT Internet Data Center (TOT IDC) คือ หนึ่งในความภาคภูมิใจที่บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านโทรคมนาคมของประเทศ บริการ TOT IDC อยู่ภายใต้ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์มัลติมีเดียให้บริการด้านข้อมูลและอินเตอร์เน็ตแบบครบวงจร ปี 2549 เริ่มเปิดให้บริการศูนย์ IDC แห่งแรกที่ทีโอที สนง.ใหญ่ แจ้งวัฒนะ และได้เปิดศูนย์ IDC อีกหลายแห่งเพื่อรองรับความต้องการใช้งานในหลายรูปแบบปัจจุบันมีศูนย์ TOT IDC ทั่วประเทศคือ
          1. อาคาร 4 & อาคาร 20 สนง.ใหญ่ แจ้งวัฒนะ
          2. ศูนย์ IDC ชุมสายกรุงเกษม
          3. แหลมฉบัง จ.ชลบุรี
          4. 
หาดใหญ่ จ.สงขลา

          นอกจากนี้เรามีแผนขยาย TOT IDC ไปยังภูมิภาคเพื่อนำความทันสมัย รวดเร็ว การเข้าถึงข้อมูลและอินเทอร์เน็ตอย่างมีประสิทธิภาพ และ ปลอดภัยสูง ศูนย์ TOT IDC ทุกแห่งได้รับการออกแบบตามมาตรฐานสากลระดับสูงระบบไฟฟ้า ระบบสำรองไฟฟ้าและปรับอากาศออกแบบเฉพาะสำหรับใช้งานกับ Data Center ระบบโครงข่ายอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่ตอบรับทุก Application ของท่าน ผสานกับโครงข่ายไฟเบอร์ออฟติกของ ทีโอที ที่ครอบคลุมทั่วประเทศสนับสนุนเสถียรภาพ และความปลอดภัย เพื่อให้อุปกรณ์ ICT และข้อมูลสำคัญของท่าน สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องไม่สะดุดบนพื้นฐานความปลอดภัยระบบสูง เหมาะสำหรับการใช้งานแบบฝาก Server (Co-location) ฝากข้อมูล หรือเป็นศูนย์สำรองข้อมูลกรณีเกิดภัยพิบัติ (Disaster Recovery Center) สำหรับ องค์กรของท่าน

 

 

Share