// Facilities & Networks
Print

Facilities

 

 ระบบ Facilities ประกอบด้วย

        ตัวอาคาร อาคารของศูนย์ TOT IDC ทุกแห่งเป็นอาคารที่ ทีโอที เป็นเจ้าของ ตัวอาคารสามารถรองรับน้ำหนักสูงสามารถรองรับน้ำหนักต่อตู้ได้กว่า 1,000 กก. เป็นอาคารด้าน IT และงานด้านการสื่อสารโดยเฉพาะ จึงให้ความมั่นใจในด้านการรักษาความปลอดภัยที่ดีกว่า และตัวอาคารที่สามารถรองรับน้ำหนักอุปกรณ์ประเภท Server และ SAN Storage ที่มีน้ำหนักมากได้
        ระบบไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) เครื่องสำรองไฟฟ้า UPS ออกแบบเพื่อการทำงานแบบ Fully Redundancy เพื่อความต่อเนื่องของการจ่ายไฟฟ้าแม้ในยามวิกฤต เพื่อธุรกิจที่ไม่สะดุดในทุกเวลา
        ระบบปรับอากาศ ศูนย์ TOT IDC ทุกแห่งเลือกใช้เครื่องปรับอากาศแบบ Precision Air ที่ควบคุมอุณหภูมิและความชื้นทำงานแบบ N+1 เป็นระบบปรับอากาศสำหรับศูนย์ Data Center ชั้นนำทั่วโลก สามารถจัดการกับความร้อนจากอุปกรณ์ที่ปัจจุบันมีประสิทธิภาพและสร้างความร้อนสูงได้อย่างดี
        ระบบรักษาความปลอดภัย เราใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด การผ่านเข้าออกต้องผ่านเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และระบบ Finger Scan เท่านั้น ภายในศูนย์ติดตั้งกล้อง CCTV ในทุกจุดและบันทึกไว้เพื่อเรียกดูภาพย้อนหลัง
Share