// Networks
Print

Networks

 

           ระบบ Network เฉพาะสำหรับศูนย์ Data Center เราเลือกใช้อุปกรณ์ Network จาก Cisco ตระกูล Nexus รุ่นล่าสุดระดับ World Class ที่ออกแบบมาสำหรับการใช้งานใน Data Center โดยเฉพาะ เพื่อตอบสนองความต้องการของท่านในทุกรูปแบบของการใช้งาน และก้าวสู่อนาคตไปพร้อมกับเรา นอกจากนี้ TOT IDC ยังติดตั้งระบบ Firewall ที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้ได้ตามความต้องการพร้อม Bandwidth ขนาดใหญ่เชื่อมต่อสู่โลกอินเทอร์เน็ตทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่าน TOT International Internet Gateway เชื่อมโลกมาใกล้คุณ

Share