// Product & Services
Print

Product & Services

 

          บนความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีปัจจุบัน อุปกรณ์ ICT หรือ Server เข้ามามีบทบาทในการให้บริการด้านต่างๆ ให้มีความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัย ตอบสนองการใช้งานหลากหลายรูปแบบตลอดเวลา TOT IDC ให้บริการ ในการรับฝากอุปกรณ์ ICT สำคัญไม่ว่าจะเป็นเครื่อง Server อุปกรณ์ประเภท SAN Storage และข้อมูลประเภทต่างๆ Website Email รวมถึงการให้บริการ Disaster Recovery Center แบบครบวงจร ขีดความสามารถของเครื่อง Server และ Storage ในปัจจุบันพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ต้องการระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ สำหรับห้อง Data Center โดยเฉพาะ พร้อมระบบรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุด

Share